رفتن به محتوای اصلی

استان همدان

عنوان نوع محتوا تاریخ انتشار
زلزله کرمانشاه به آثار تاریخی خسارت جزیی وارد کرده است خبر و اطاعیه 2017-11-13
معبد لائودیسه مکان 2018-01-07
رویداد همدان 2018 توسط 9 کمیته اجرایی مدیریت می شود خبر و اطاعیه 2018-02-25
اتوبوس گردشگری همدان 2018 به خیابان های همدان می آید خبر و اطاعیه 2018-02-26
همدان 2018 فرصتی برای معرفی ظرفیت های گردشگری همدان در جهان خبر و اطاعیه 2018-03-09
تاریخ را در همدان 2018 ورق بزنیم خبر و اطاعیه 2018-03-15
برگزاری موفق رویداد همدان 2018 نیازمند مشارکت شهروندان است خبر و اطاعیه 2018-03-17
اختصاص 2 میلیارد تومان از بودجه در اختیار نمایندگان به همدان 2018 خبر و اطاعیه 2018-03-18
10 میلیارد تومان اعتبار برای رویداد همدان 2018 مصوب شده است خبر و اطاعیه 2018-04-02
یک میلیون و 200 هزار نفر از اماکن گردشگری همدان بازدید کردند خبر و اطاعیه 2018-04-03
آیا رویداد همدان 2018 ناجی گردشگری ایران می شود؟ خبر و اطاعیه 2018-04-07
برگزاری جشنواره پویانمایی، آزمونی برای رویداد همدان 2018 خبر و اطاعیه 2018-04-08
روابط عمومی ادارات رویداد همدان 2018 را فرصت بدانند خبر و اطاعیه 2018-04-23