رفتن به محتوای اصلی

خسارت سرهنگ آباد زواره پنج میلیارد تومان برآورد شد

1 votes with an average rating of 4.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان گفت: "در پی آتش سوزی که در کاخ سرهنگ آباد زواره اتفاق افتاد، پنج میلیارد تومان به این بنای تاریخی خسارت وارد شد."

محمدرضا صدوقی اظهار کرد: "در پی آتش سوزی که در کاخ سرهنگ آباد زواره اتفاق افتاد، پنج میلیارد تومان به این بنای تاریخی خسارت وارد شد. در حال حاضر دو نفر نگهبان در محل کاخ تاریخی سرهنگ آباد مستقر هستند. از محل اعتبارات استانی و ملی مبلغ  15 میلیارد ریال برای مرمت ابتدایی کاخ سرهنگ آباد در نظر گرفته شده است. در حال حاضر اداره کل میراث فرهنگی استان پیگیر است تا با پیمانکار قرارداد منعقد کند و کار مرمت شروع شود."

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر شرایط بیمه کاخ سرهنگ آباد گفت: "بناهای شاخص استان بیمه هستند، اما از آنجایی که این کاخ به صورت عمدی به آتش کشیده شده مشمول بیمه نمی‌شود و باید در مراجع قضایی رسیدگی شود."

دیدگاه ها

هنوز دیدگاهی برای این محتوا در ایران نگری به ثبت نرسیده است. با نوشتن دیدگاه خود در رابطه با این محتوا اولین ایران نگر باشید!