رفتن به محتوای اصلی

اختصاص 2 میلیارد تومان از بودجه در اختیار نمایندگان به همدان 2018

1 votes with an average rating of 3.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان 2 میلیارد تومان از بودجه در اختیار نمایندگان مجلس را به رویداد همدان 2018 اختصاص دهد."

امیر خجسته در بازدید از ورودی همدان از سمت ملایر با بیان این که همدان در زمینه گردشگری مظلوم واقع شده بود ولی طی سال‌های اخیر زیرساخت‌های خوبی ایجاد شده است، گفت: "تمام نیروی استان اعم از بخش خصوصی، دولتی و نمایندگان مجلس باید رویداد همدان 2018 را به درستی عملیاتی کنیم. باید حق استان همدان را در زمینه گردشگری گرفت و از فرصت 2018 استفاده کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان 2 میلیارد تومان از بودجه در اختیار نمایندگان را به رویداد همدان 2018 اختصاص دهد."

وی همچنین بر نلاش برای کاهش تلفات جاده ای و زیبا سازی ورودی های شهر همدان و در نتیجه تعریض ورودی همدان از سمت ملایر تاکید کرد.

خجسته با بیان این که ورودی همدان از سمت ملایر بسیار حادثه خیز بود و تعداد زیادی تلفات جاده ای داشت و علاوه برآن منظره زشتی در ابتدای ورود به همدان به نمایش می گذاشت، گفت: "سال ها این قسمت رها شده بود اما امسال با پیگیری های انجام شده و تخصیص بودجه ای که بخشی از آن را از بودجه های ملی اختصاص دادیم و همچنین پیگیری برای دریافت 5 هزار تن قیر از وزارت راه و شهرسازی، ساماندهی این مسیر آغاز شده و پیشرفت خوبی داشته است. تعریض ورودی همدان از ملایر تلفات جاده ای که در این قسمت رخ می داد را به حداقل می رساند و ورودی همدان نیز در شان پایتخت گردشگری آسیایی می شود."

وی با بیان این که ساماندهی ورودی های همدان برای رویداد همدان 2018 بسیار ضروری است، گفت: "از استاندار همدان خواسته ایم طرح های اقتصادی جاده ملایر را ارائه دهد تا سرمایه گذاری ها در آینده به این سمت هدایت شود. ساماندهی ورودی همدان از تهران نیز توسط شهرداری همدان آغاز شده و تملک ها در حال انجام است."

دیدگاه ها

هنوز دیدگاهی برای این محتوا در ایران نگری به ثبت نرسیده است. با نوشتن دیدگاه خود در رابطه با این محتوا اولین ایران نگر باشید!