یخدان مزج شاهرود

یخدان مزج

یخدان مزج

محلی برای انبار یخ در روزهای گرم تابستان

قدمت یخدان مزج مربوط به دوران قاجاریه می‌شود و در تاریخ 30 تیر سال 1384 با شماره‌ی ثبت 12264 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

255

0