گچ بری

انواع گچ بری در معماری ایرانی

انواع گچ بری در معماری ایرانی

گچ بری یکی از شیوه های تزیین پوشش دیوار در بناهای تاریخی است که از دوره اشکانیان مورد استفاده قرار گرفته و سیرتکاملی آن در دوره ایلخانیان به اوج رسیده است. گچ بری برای تزیین سطوح داخلی بناها مانند نوشتن کتیبه‌ها، تزیین محراب‌ها، زیرگنبدها، ایوان‌ها و ... به کار می رفته و زینت بخش بسیاری از بناهای تاریخی در ایران بوده است.

3633

0

گچ بری در معماری

گچ بری در معماری

یکی از زیباترین هنرهای تزیینی در معماری

سابقه‌ی استفاده از گچ و این‌که از چه زمانی به صورت یکی از عناصر کاربردی معماری ایرانی در آمده، کاملا روشن نيست، اما بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی، قدیمی‌ترین آثار به دست آمده از گچ مربوط به دوران ایلامی است که از هفت تپه‌ی خوزستان به دست آمده است.

2252

1