facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

گورستان هفتاد ملا

گورستان هفتاد ملا

گورستان هفتاد ملا

یکی از عجیب ترین گورستان های ایران

گفته می‌شود گورستان هفتاد ملا بیش از 800 سال قدمت دارد و با  وجود گورهای چند طبقه و حفر گورها در میان صخره‌هایی بسیار عجیب رازهای بسیاری را در دل خود جای داده است و سوالات بسیاری وجود دارد که تاکنون پاسخی برای آن یافت نشده است.

253