facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

گنجنامه همدان

همدان نگری دانشجویی - مسیر 5

همدان نگری دانشجویی - مسیر 5

آبشار گنجنامه - کتیبه های گنجنامه - غار آکواریوم گنجنامه

416

آبشار گنجنامه

آبشار گنجنامه

آبشاری که در زمستان یخ می زند!

آبشار گنجنامه با 12 متر ارتفاع در مسیر صعود به ارتفاعات کوه الوند و در پنج کیلومتری جنوب غربی همدان قرار دارد. کتیبه‌های گنجنامه همدان نیز در انتهای دره‌ سرسبز عباس‌آباد و در ابتدای جاده‌ همدان به تویسرکان روی یکی از صخره‌های الوند در کنار آبشار زیبای آن قرار دارد.

658

کتیبه های گنجنامه

کتیبه های گنجنامه

دو کتیبه بازمانده از دوران هخامنشی

کتیبه‌های گنجنامه‌ی همدان در انتهای دره‌‌ی سرسبز عباس‌آباد و در ابتدای جاده‌‌ی همدان به تویسرکان روی یکی از صخره‌های الوند در کنار آبشار زیبای آن قرار دارند. آبشار گنج‌نامه نیز با 12 متر ارتفاع در مسیر صعود به ارتفاعات کوه الوند و در پنج کیلومتری جنوب غربی همدان در نزدیکی این کتیبه‌ها قرار دارد.

1216