گنجنامه

همدان نگری دانشجویی - مسیر 8

همدان نگری دانشجویی - مسیر 8

آیشار گنج نامه – مجتمع تفریحی عباس آباد

476

0

همدان نگری دانشجویی - مسیر 5

همدان نگری دانشجویی - مسیر 5

آبشار گنجنامه - کتیبه های گنجنامه - غار آکواریوم گنجنامه

430

0

آبشار گنجنامه

آبشار گنجنامه

آبشاری که در زمستان یخ می زند!

آبشار گنجنامه با 12 متر ارتفاع در مسیر صعود به ارتفاعات کوه الوند و در پنج کیلومتری جنوب غربی همدان قرار دارد. کتیبه‌های گنجنامه همدان نیز در انتهای دره‌ سرسبز عباس‌آباد و در ابتدای جاده‌ همدان به تویسرکان روی یکی از صخره‌های الوند در کنار آبشار زیبای آن قرار دارد.

680

0

کتیبه های گنجنامه

کتیبه های گنجنامه

دو کتیبه بازمانده از دوران هخامنشی

کتیبه‌های گنجنامه‌ی همدان در انتهای دره‌‌ی سرسبز عباس‌آباد و در ابتدای جاده‌‌ی همدان به تویسرکان روی یکی از صخره‌های الوند در کنار آبشار زیبای آن قرار دارند. آبشار گنج‌نامه نیز با 12 متر ارتفاع در مسیر صعود به ارتفاعات کوه الوند و در پنج کیلومتری جنوب غربی همدان در نزدیکی این کتیبه‌ها قرار دارد.

1246

1