facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

گلیم شیرکی پیچ

مستند کوتاهی در مورد گلیم شیریکی پیچ سیرجان

مستند کوتاهی در مورد گلیم شیریکی پیچ سیرجان

شیرکی پیچ ظاهری شبیه به قالی دارد و همانند قالی با گره بافته می شود و برخلاف دیگر انواع گلیم که پود باعث تکمیل و نماینده نقوش می شود در این جا پود تنها نقش اتصال تارها را برعهده دارد و همیشه در پشت پرز گلیم، مخفی است و قابل رویت نمی باشد.

1135