گل بومادران

بومادران

بومادران

گیاهی که نامش از قهرمان یونانی؛ آشیل گرفته شده!

بومادران از جمله گیاهان دارویی وحشی است که تقریبا تمام اجزای آن دارای خاصیت هستند. سابقه‌ی استفاده از بومادران به یونان باستان هم می‌رسد. بومادران گونه‌های زیادی دارد اما نوعی از بومادران با نام علمی achillea wilhelmsii که گل‌های زرد ریزی دارد در ایران به وفور یافت می‌شود. این گیاه برای بند آوردن خون در قدیم بسیار مورد استفاده بوده و نام علمی آن از آشیل؛ قهرمان یونانی گرفته شده است.

200

0