گرمابه گلشن

حمام گلشن

حمام گلشن

اولین حمام ثبت ملی گیلان

حمام تاریخی گلشن لاهیجان در محله‌ی میدان و نزدیک بازار روز لاهیجان، روبه‌روی مسجد جامع لاهیجان و بقعه‌ی چهار پادشاهان قرار دارد.

893

0