facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

کنیسه

آرامگاه استر و مردخای

آرامگاه استر و مردخای

یکی از مهم ترین زیارتگاه های یهودیان ایران

آرامگاه استر و مردخای (اِستِر و مُردِخای) جزو مهم‌ترین زیارتگاه‌های یهودیان ایران و جهان است. وجود این زیارتگاه، عامل مهمی در شکل‌گیری و تداوم حضور جامعه‌ی یهودی در همدان بوده است. مقبره‌ی استر و مردخای در نزدیکی میدان مرکزی شهر همدان، ابتدای خیابان دکتر شریعتی و در کنار مدرسه‌ی بزرگ زنگنه قرار دارد.

566