facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا

کتابخانه کامبوزیا

کتابخانه کامبوزیا

اولین کتابخانه عمومی ایران

کتابخانه‌ی عمومی استاد کامبوزیا اولین کتابخانه‌ی عمومی ایران بود که در سال 1365 ساخته شد. از قوانین آن می‌توان به این مورد اشاره کرد که این کتابخانه به هیچ عنوان نباید به داخل شهر زاهدان منتقل شود و همواره باید در همین شوره‌زاری که قرار دارد بماند. در ضمن همیشه باید 2 نفر از خانواده‌ی کامبوزیا مدیریت این کتابخانه را عهده‌دار باشند.

722