facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

کانتور

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 8

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 8

پارک ملت - کلیسای کانتور

389

کلیسای کانتور

کلیسای کانتور

از کوچک ترین کلیساهای ایران

کلیسای کانتور در جنگ جهانی دوم در زمان اشغال ایران به دست روس‌ها ساخته شد. در دوره‌ی مشروطه، محوطه‌ای به نام کانتور در اختیار روس‌های تزاری قرار داشت که دفاتر اداری خود را در آن مستقر کرده بودند. کلیسای کانتور در داخل این محوطه توسط شرکت راه‌سازی روس‌ها بنا شد.

1418