کافه و رستوران نادری

کافه نادری

کافه نادری

پاتوق صادق هدایت و هوشنگ ابتهاج و سایر بزرگان!

کافه نادری از کافه‌های بسیار قدیمی و معروف تهران است که در خیابان نادری و در شرق پل حافظ قرار دارد. خیابان نادری بخشی از خیابان جمهوری کنونی و مابین تقاطع خیابان ولیعصر و فردوسی است.

1178

1