کارگاه پاپیه ماشه

گارکاه پاپیه ماشه گالری رساح

گارکاه پاپیه ماشه گالری رساح

احیا کننده هنر پاپیه ماشه در استان قزوین

خانم حسینی پیشرو ساخت حجم کبوتر در جشواره‌ی هنرهای تجسمی امام رضا بودند و این کبوترها را به صورت رئال به وسیله‌ی هنر پاپیه ماشه ساختند که بسیار موفق نیز بود و در اولین نمایشگاه پاپیه ماشه‌ی ایشان در آمریکا هم نمایش داده شد. ایشان استادی در این زمینه نداشتند و به صورت خودجوش با توجه به آشنایی ایشان به متریال‌های مختلف در این هنر قدم گذاشته و پیشرفت کردند.

550

2

کارگاه پاپیه ماشه استاد سید احمد عقیلی

کارگاه پاپیه ماشه استاد سید احمد عقیلی

پیشکسوت ساخت و نقاشی روی پاپیه ماشه در قزوین

در قزوین تنها بازمانده‌ی این هنر استاد احمد عقیلی است. سید احمد عقیلی متولد 1336 است و دیپلم ریاضی دارد و تحصیلات تکمیلی خود را در رشته‌ی مکانیک به پایان رسانده است. ابتدا در آموزش و پرورش و فنی‌حرفه‌ای در کادر اداری و مدیریت هنرستان‌ها خدمت کرده و هم‌زمان مدرس نقاشی ایرانی در ارشاد و حوزه‌ی هنری و میراث فرهنگی بوده است.

721

1