facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

کاروانسرای شریفیه همدان

کاروانسرای شریفیه

کاروانسرای شریفیه

ساخت این کاروانسرا به دوره‌ی قاجاریه باز می‌گردد. بازار قدیمی همدان یکی از مهم‌ترین اسناد هویت معماری و شهرسازی این شهر از دوره‌ی قاجاریه تاکنون است. این کاروانسرای زیبا در تاریخ 11 مرداد ماه 1377 خورشیدی با شماره 2087 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 

346