کاروانسرای شاه عباسی بستک

کاروانسرای بستک

کاروانسرای بستک

رنگ و رو رفته ولی با ارزش!

کاروانسرای بستک، همان‌طور که از نامش پیداست در شهر بستک در استان هرمزگان قرار دارد. این بنا را می‌توانید اطراف میدان امام و در خیابانی به نام کاروانسرا بیابید.

656

1