کاروانسرای برازجان بوشهر

کاروانسرای برازجان

کاروانسرای برازجان

بنایی در دل دشت برازجان

اروانسرای برازجان، در دوره‌ی قاجار با سبک معماری دوران زندیه ساخته شده است. این کاروانسرا به شکل مستطیل و دارای 4 برج با ارتفاع بیش از 12 متر است. این برج‌ها برای دیدبانی نگهبانان ساخته شده است که جان مردم و کاروانیان در امان باشد.

283

0