facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

کاخ موزه انزلی

کاخ میان پشته

کاخ میان پشته

کاخی که رضاشاه دستور بازسازی آن را داد!

کاخ میان پشته یکی از آثار برجا مانده از دوران قاجار است که در دوره‌ی پهلوی هم مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. مالک اصلی این بنا فردی روسی به نام خوشتاریا از تاجران بزرگ منطقه بود. او این کاخ را در دوره‌ی پهلوی اول به رضاشاه تقدیم کرد.

322