facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

چنار کمربسته در تویسرکان

آرامگاه پیر کمربسته

آرامگاه پیر کمربسته

جایگاه کهنسال ترین درختان چنار کشور

پارک جنگلی کمربسته یکی از جاذبه‌های طبیعی شهرستان تویسرکان در استان همدان است که انسان را به شگفتی وا می‌دارد. در این پارک شش اصله درخت چنار وجود دارد که گفته می‌شود کهن‌سال‌ترین درختان چنار کشور هستند.

1119