چشمه آبگرم گنو بندرعباس

چشمه آبگرم گنو

چشمه آبگرم گنو

از معدود زیستگاه های ماهی آوینیوس گینویس در دنیا

آبشار و چشمه گنو در استان هرمزگان واقع است. چشمه آبگرم گنو در فاصله 34 کیلومتری شمال شرقی بندرعباس قرار گرفته است. در کنار راه بندرعباس به سیرجان یک راه آسفالته فرعی برای دسترسی به این چشمه وجود دارد. این چشمه در دره ای قرار دارد که کوه گنو و ارتفاعات سخت آهکی، از شمال و جنوب، آن را در برگرفته اند.

1483

0