پیکان محمدرضا شاه

پیکان اهدایی محمدرضا شاه پهلوی به چه کسی رسید؟

پیکان اهدایی محمدرضا شاه پهلوی به چه کسی رسید؟

مجموعه‌داران ایرانی برای خرید خودروی پیکان لوکسی که محمدرضا شاه پهلوی در سال 1974 به نیکولای چائوشسکو، دیکتاتور پیشین رومانی، اهدا کرده بود، صف کشیده‌ بودند اما ناکام ماندند و یک رومانیایی این خودرو را به قیمت 95000 یورو، و تنها 5000 یورو بیش‌تر از پیشنهاد یک مجموعه‌دار ایرانی، خریداری کرد.

1574

0

کلکسیونرهای ایرانی به دنبال خرید خودروی پیکان محمدرضا شاه پهلوی هستند!

کلکسیونرهای ایرانی به دنبال خرید خودروی پیکان محمدرضا شاه پهلوی هستند!

یک دستگاه خودروی پیکان که محمدرضا شاه در سفری به رومانی به رهبر این کشور هدیه داده بود، امروز در رومانی با قیمت پایه‌ی 4000 یورو (معادل بیش از ۱۰۰ میلیون تومان) به مزایده گذاشته شده است. او در سفری که به رومانی داشت این پیکان مدل 1974 را به رهبر این کشور هدیه داده بود. گفته می‌شود برخی از کلکسیونرهای ایرانی نیز به دنبال این خودرو هستند.

1284

0