facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

پلو استامبولی

استانبولی پلو

استانبولی پلو

یک دمپخت خوشمزه

اسم استانبولی پلو از نوع سیب زمینی مورد استفاده برای این غذا نشات می‌گیرد که سیب زمینی‌های زرد و کمی شیرین و با اندازه‌های کوچک و کشیده هستند که به سیب زمینی استانبولی معروف است. اما ‌می‌توانید از انواع مختلف سیب زمینی در پخت آن استفاده کنید.

1073