facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

پل شاه عباسی قزوین

پل شاه عباسی

پل شاه عباسی

پلی قدیمی بر روی بستر رودخانه ای خشک شده

استان قزوین در زمان حکومت صفوی پایتخت ایران بود و این پل نیز یکی از پل‌های قدیمی قزوین است که در دوران شاه‌عباس ساخته شده است. پل شاه عباسی در استان قزوین در 37 کیلومتری جاده‌ی قزوین-بوئین زهرا و در 10 کیلومتری جنوب کاروانسرای محمدآباد بر روی رودخانه‌ی شور قرار دارد.

838