پل جاده سلامت باراجین

پل سلامت قزوین

پل سلامت قزوین

ارتباط دهنده مسیر پیاده روی و مسیر دوچرخه در جاده سلامت

پل سلامت قزوین در راستای توجه به مطالبات شهروندان و گردشگران و با هدف ایجاد مسیر پیاده‌روی امن در پهنه‌ی بوستان ملی باراجین انجام شده است.

1188

0