پارکینگ زعفرانی در قزوین

پاركينگ زعفرانى

پاركينگ زعفرانى

پارکینگ زعفرانی در بافت تاریخی قزوین و در خیابان امام خمینی (ره) قرار دارد و به اکثر جاذبه‌های گردشگری قزوین نزدیک است.

428

0