facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

پارکینگ داوودی قزوین

پارکینگ داودی

پارکینگ داودی

پارکینگ داودی در مرکز بافت تاریخی قزوین و خیابان امام خمینی (ره) قرار دارد و می‌توانید در سفر خود به قزوین از آن استفاده کنید.

625