facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

پارکینگ بلوار دهخدا در قزوین

پارکینگ بلوار دهخدا

پارکینگ بلوار دهخدا

این پارکینگ در بلوار دهخدا در شهر قزوین قرار دارد و مسیر تردد آن نیز بسیار عالی است و می‌توان به راحتی از آن استفاده کرد.

453