facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

پارکینگ بلوار دهخدا

پارکینگ بلوار دهخدا

پارکینگ بلوار دهخدا

این پارکینگ در بلوار دهخدا در شهر قزوین قرار دارد و مسیر تردد آن نیز بسیار عالی است و می‌توان به راحتی از آن استفاده کرد.

597