facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

پارکینگ الغدیر

پارکینگ الغدیر

پارکینگ الغدیر

پارکینگ الغدیر در سه راه خیام در شهر قزوین و در زیرزمین مجتمع تجاری الغدیر قرار دارد و در صورتی که می‌خواهید از خیام به سمت بافت تاریخی قزوین بروید می‌توانید از این پارکینگ استفاده کنید.

838