facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

هشت به هشت

کاخ هشت بهشت

کاخ هشت بهشت

محل اسکان هشت تن از بانوان دربار ناصرالدین شاه

کاخ زیبای هشت بهشت درون باغی وسیع به نام باغ بلبل قرار داشته که خود این باغ نیز بخشی از باغ بزرگ نقش جهان بوده است. متاسفانه امروزه بخش‌های کمی از این باغ باقی مانده و عمده شکوه و جلال آن مربوط به عمارت میانی آن به نام هشت بهشت است. این عمارت زیبا در بافت شهری اصفهان و در خیابان چهارباغ عباسی و رو به روی خیابان شیخ بهایی واقع شده است. در اطراف این کاخ پس از پیروزی انقلاب پارک و فضای سبز طراحی شد که امروزه بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.

943