facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

نگارستان نبویه

کاروانسرای موسی وزیر

کاروانسرای موسی وزیر

اوج زیبایی در مرز نابودی

این کاروانسرا با تمام زیبایی خود در خیابان پیغمبریه‌ی استان قزوین واقع شده است. برای رفتن به کاروانسرای موسی وزیر در انتهای بازار، از مقابل درِ ورودی شرقی مسجدالنبی و راسته‌ی نجاران گذر کنید و در نهایت به این کاروانسرا می‌رسید. این کارونسرا که به نام سازنده‌اش در روزگاران قدیم شهرت یافته است.

895