facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

نقش رستم کرمانشاه

نقش رستم

نقش رستم

آرامگاه چهار تن از پادشاهان ایران

مجموعه نقش رستم، مجموعه‌ای بی‌نظیر که تاریخ کهن سه دوره ایران باستان، ایلامی، هخامنشیان و ساسانیان را در حافظه خود به یادگار دارد. هشت نقش ارزشمند در این مجموعه وجود دارد که تاجگذاری ها و پیروزی ها در جنگ ها و... در دوره های ایلامی، هخامنشی و ساسانی را به تصویر کشیده است.

1437