facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

نعناداغ

برای تزیین آش از چه موادی استفاده کنیم؟

برای تزیین آش از چه موادی استفاده کنیم؟

آش از جمله غذاهای اصلی در ایران به شمار می‌رود و تقریبا هر ایرانی ماهی یک بار آش را می‌پزد و میل می‌کند. آش در هر نقطه از ایران به سبک و سیاق خاصی تولید می‌شود و هر منطقه از ایران برای خود یک نوع آش مخصوص هم دارد.

453