facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

میمون قلعه قزوین

میمون قلعه

میمون قلعه

یک قلعه بدون میمون!

برخی از سفالینه‌های به دست آمده از این قلعه نشان‌دهنده‌‌ی کاربرد آن تا دوره‌ی آل بویه است. شاید نام‌گذاری این قلعه به «میمون قلعه» برای شما جالب باشد و انتظار دیدن میمون و یا مجسمه‌ای از آن را در این قلعه داشته باشید.

1824