facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

میل و منار

شیوه مقاوم سازی بناهای تاریخی در برابر زلزله (قسمت اول)

شیوه مقاوم سازی بناهای تاریخی در برابر زلزله (قسمت اول)

مطالعه بر روی بناهای تاربخی در ایران بیانگر این واقعیت است که مقاومت سازه‌های سنتی در برابر زلزله از شیوه‌ی ساخت و ساز بناهای تاریخی نیست و عدم مقاومت این بناها در برابر زلزله یک تفکر اشتباه درباره بناهای تاریخی است. زیرا که با پژوهش در این زمینه پی می‌بریم که سازه‌ها و مصالح سنتی دارای مقاومت زیادی در برابر فشار در زمینه های مختلف هستند.

1077

میل و مناره در بناهای تاریخی (قسمت اول)

میل و مناره در بناهای تاریخی (قسمت اول)

منار یا مناره در بناهای تاریخی به معنای جای نور و آتش می باشد و در اصطلاح به بنای بلندی اطلاق می شود که در کنار بنایی مذهبی، مانند مسجد ساخته می شود. در دوره قبل از اسلام مناره ها را میل می نامیدند و کارکردی متفاوت از مناره های امروزی داشته است.

1939