میرعابدین کابلی

میرعابدین کابلی درگذشت

میرعابدین کابلی درگذشت

او از گنجینه های باستان شناسی ایران بود

مصطفی ده‌پهلوان، رییس موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران خبر درگذشت میرعابدین کابلی را در صفحه‌ی شخصی‌اش در اینستاگرام تایید کرده است. او یکی از پیشکسوتان باستان‌شناسی ایران قبل و بعد از انقلاب بود که روی محوطه‌های بسیاری کاوش و پژوهش کرد.

3243

0