facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

میدان امام در همدان

میدان امام خمینی (ره)

میدان امام خمینی (ره)

جذابیت رنسانسی در مرکز همدان

میدان امام خمینی همدان از بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین میدان‌های ایران است. این میدان به دلیل ارتباط با شش خیابان مهم شهر همدان، به تمام شهر دسترسی دارد. همچنین به دلیل وجود این خیابان در زمینه‌ی شهرسازی از منظم‌ترین شهرهای ایران به‌حساب می‌آید.

453