facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

موزه چابهار

موزه محلی چابهار

موزه محلی چابهار

جایی برای آشنایی با فرهنگ سیستان و بلوچستان

ساختمان قدیمی فرمانداری در چابهار مدتی است که تغییر کاربری داده و پس از مرمت به موزه تبدیل شده است. این موزه در خیابان دریا در چابهار قرار دارد.

539