موزه پست و تلگراف و تلفن تهران

موزه پست

موزه پست

تماشای سیر تاریخی ارتباطات از قدیم تا جدید

موزه پست یکی از مکان‌های دیدنی تهران است که در خیابان امام خمینی (سپه سابق) و در کنار سردر باغ ملی واقع شده و مکانی برای تماشای تاریخ ارتباطات است.

56

1