facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

موزه هنر و پایداری قزوین

خانه یزدی ها

خانه یزدی ها

خانه دکتر ابراهیم یزدی؛ وزیر امور خارجه دولت موقت مهندس بازرگان

این خانه‌ی قجری با قدمتی 150 ساله متعلق به شخصی به نام دکتر ابراهیم یزدی؛ وزیر امور خارجه‌ی دولت موقت مهندس بازرگان بوده است که بعد از انقلاب به آقای میریان زاده فروخته شد. پس از آن توسط میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

1214