موزه تاریخ چای لاهیجان

موزه تاریخ چای ایران

موزه تاریخ چای ایران

آرامگاه کاشف السلطنه؛ پدر چای ایران!

کاشف السلطنه فردی بود که در سال 1319 با آوردن تخم چای از هند به ایران، بنیان صنعت چای‌کاری در ایران را گذاشت و صنعت چای در ایران، خود را مدیون تلاش‌های کاشف السلطنه است. در این مقاله می‌توانید با چای در ایران بیش‌تر آشنا شوید.

670

0