مقبره حمداله مستوفی

قزوین نگری خانوادگی - مسیر 4

قزوین نگری خانوادگی - مسیر 4

کاروانسرای سعدالسلطنه - دولتخانه صفوی - مدرسه امید - مسجد حیدریه - آرامگاه حمداله مستوفی - کلیسای کانتور

677

1

آرامگاه حمداله مستوفی

آرامگاه حمداله مستوفی

گنبد درازی در شلوغی های شهر

آرامگاه حمداله مستوفی مربوط به دوره ایلخانی است و در استان قزوین، شهر قزوین، خیابان طالقانی، خیابان ملک‌آباد سابق و در کوچه مستوفی واقع شده است.

998

1