facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مقبره الجایتو در سلطانیه

گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه

بزرگ ترین گنبد آجری در جهان

گنبد سلطانیه به عنوان شاهکاری از معماری دوره اسلامی، بزرگترین گنبد تاریخی در ایران و بزرگترین گنبد آجری در جهان است. این گنبد نخستین گنبد دو جداره در جهان است که نمی‌توان نمونه‌ای قدیمی‌تر از آن در جهان یافت. در این آرامگاه، برای نخستین بار در تاریخ معماری ایران در سطح پیچیده و مفصل از هنر کاشی‌کاری استفاده شده است.

1261