facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مسجد و مدرسه سردار در قزوین

مسجد و مدرسه سردار

مسجد و مدرسه سردار

یکی از زیباترین مدارس علمیه قزوین

مسجد مدرسه‌ی سردار یکی از زیباترین مدارس علمیه‌ی شهر قزوین است. بانی این بنا دو برادر به نام‌های محمد حسن‌خان و محمد حسین‌خانِ سردار، از سرداران فتحعلی شاه قاجار بوده‌اند. این مسجد و مدرسه در سال 1231 هجری قمری در 2 طبقه ساخته‌شد.

1218