facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مسجد فتح الله

مسجد شیخ لطف الله

مسجد شیخ لطف الله

گنبدی که از بیرون و درون زیباست!

طرح این مسجد هم‌زمان با اجرایی شدن نقشه‌ چهارباغ و باغ هزار جریب ریخته شد و طی 18 سال و در دوران شکوفایی معماری صفوی به بهره‌برداری رسید. این مسجد به دستور شاه‌عباس و به‌افتخار ورود شیخ لطف‌ الله جبل عاملی ساخته شد. وی روحانی شیعه آن زمان بود و مانند شیخ بهایی، توسط شاه‌عباس از لبنان به ایران مهاجرت کرده بودند.

401