مسجد شیخ الاسلام

مسجد و مدرسه شیخ الاسلام

مسجد و مدرسه شیخ الاسلام

بنایی زیبا در کنار اولین خیابان ایران

بنای مسجد مدرسه‌ی شیخ الاسلام در سال 1321 هجری قمری توسط میرزا مسعود شیخ الاسلام قزوینی ساخته شد و به بنای مدرسه‌ای قدیمی مربوط به دوره‌ی قبل، الحاق شده است. مجموعه‌ی بنای مسجد مدرسه‌ی شیخ الاسلام به شماره 1335 در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.

1289

1