facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مسجد سنجیده

مسجد سنجیده

مسجد سنجیده

مسجدی مربعی در بافت تاریخی قزوین

مسجد سنجیده در سده‌ی 6 هجری قمری شاخته شده است و در شهر قزوین، محله راه ری واقع شده. این مسجد که در دوره‌ی سلجوقی بنا شده است، در تاریخ 10 آبان 1354 با شماره ثبت 1118 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

1216