facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

مسجد جوانان بهبهانی

مسجد کوفه بوشهر

مسجد کوفه بوشهر

مسجدی با سقف مسطح و بدون گلدسته

مسجد کوفه یکی از نقاط پربازدید استان بوشهر واقع در جنوب ایران است. این اثر تاریخی در بلوار خلیج فارس و محله‌ی قدیمی بهبهانی که یکی از بافت‌های قدیمی و زیبای شهر بوشهر می‌باشد، در خیابان نسیم 23 واقع شده است.

243